Fabricació

A FERRALLATS GESTER, S.L., estem especialitzats en la elaboració i muntatge de ferralla (Armadures per a la Construcció),  tant a Taller mitjançant l’aplicació amb soldadura, com a obra, mitjantçant l’aplicació del lligat amb filferro.

Els nostres serveis s’inicien en el departament tècnic/comercial, amb un objectiu clar: d’oferir atenció directe i personalitzada al nostre client i adaptant-nos a les seves necessitats diaries.

Les activitats del deparatament tècnic, van des de l’assessorament tècnic al client, tant a obra com a taller, a la realització del especejament del projecte i emisió de comanda, fins a l'emissió de les ordres de treball al taller i control dels diferents processos.

El procés de fabricació, tant d’elaboració com de soldadura, queda garantit tant pel treball desenvolupat pel nostre equip professional en cadascuna de les seccions, com pels diferents controls de qualitat al qual estan sotmesos els nostres processos.

Els nostres vehicles i la nostra ubicació ens permeten oferir un servei àgil i ràpid a tot el territori català, adaptant les càrregues a les necessitats de l’obra en cada moment.

El nostre departament de qualitat s’encarrega de certificar tots els subministres de materials entregats als nostres clients.

Tot el nostre producte disposa de la Marca AENOR.